6 sange om dagen

     på plejehjem er sagen

Betaniahjemmet har siden 2011 kørt et musikprojekt, hvor beboerne mødes en gang om ugen og øver både individuelt og i grupper.

 

Dette forløb kulminerer i en årlig revy, hvor de beboere, der har deltaget i undervisningen, underholder de andre beboere og pårørende.

 

Filmen viser, hvordan sang og musik giver fornyet energi og livsmod for mennesker, der lider af demens, og effekten af musikterapi på beboerne ses tydeligt.

For flere informationer ring eller skriv til Jette Lynnerup

 

Tlf: 38 14 69 22

Mail: jel@betaniahjemmet.dk

 

“Musik skaber glæde!"

 

"Aktiv brug af musik i hverdagen på plejehjem, hvor beboerne involveres, giver mere liv og bedre pleje. Når kommunikation og gøremål bliver vanskelige på grund af demens og andre sygdomme, spiller musik en særlig rolle, fordi den påvirker flere områder i hjernen, vores følelser og kontrollen over vores bevægelser. Vi kommer i kontakt med minder lagret i en enkelt melodi eller sang."

 

"Jeg håber, at musikaktiviteter fremover bliver styrket i alle landets plejehjem og -centre. Så der kommer mere liv og gang i den”, til alles glæde og engagement, ligesom på Betaniahjemmet.”

 

Christine E. Swane, kultursociolog, ph.d.,direktør i Ensomme Gamles Værn